Info til forældre

Forældreinddragelse

Samtaler med børn og unge foregår i tæt samarbejde med forældrene. Typisk vil forældrene deltage i en eller flere indledende samtaler med barnet eller den unge. Herefter vil barnet/den unge ofte kunne profitere af nogle individuelle samtaler.

Mange børn og unge kan have svært ved at tale åbent, når forældrene er tilstede – ofte fordi de kan være bange for at gøre forældrene mere kede af det.

Forældreinddragelse

Samtaler med børn og unge foregår i tæt samarbejde med forældrene. Typisk vil forældrene deltage i en eller flere indledende samtaler med barnet eller den unge. Herefter vil barnet/den unge ofte kunne profitere af nogle individuelle samtaler.

Mange børn og unge kan have svært ved at tale åbent, når forældrene er tilstede – ofte fordi de kan være bange for at gøre forældrene mere kede af det.

Tilrettelæggelse af forløbet

Første gang lægger vi sammen en foreløbig plan for, hvor mange gange vi eller barnet og jeg skal mødes. Jeg vil ofte foreslå 3-5 samtaler som udgangspunkt. Et samtaleforløb skal ikke vare længere tid end nødvendigt – især ikke, når der er tale om børn og unge.

I nogle tilfælde kan det være virksomt at lægge samtalerne tæt op ad hinanden. Andre gange kan det være mere hensigtsmæssigt at der går lidt tid mellem samtalerne, så barnet/den unge får plads til at afprøve og gå¨på opdagelse i nogle ting mellem møderne.

Forældrene vil løbende blive orienteret om barnets eller den unges udbytte af samtalerne.

Fokus på barnets oplevelse

Mange synes, det kan være et stort skridt at tale med en person, de ikke kender, om ting, der måske gør dem kede af det, flove eller bange. De kan føle sig usikre på, om de kan finde på noget at sige til en psykolog, om det vil være kedeligt og anstrengende, om de vil komme til at græde, føle sig mærkelige og så videre.

Jeg har talt med rigtig mange børn og unge om alle mulige store og mindre problemer, som på en eller anden måde har forhindret dem i at leve det liv, de gerne vil leve. Jeg sætter stor pris på alt det, de har lært mig. Hvis du har mod på det, vil jeg meget gerne dele mine erfaringer med dig

Afslutning og hvad så?

Et individuelt forløb vil ofte afsluttes med en fælles familiesamtale, hvor barnet eller den unge får hjælp til at fortælle forældrene om centrale temaer og problemstillinger, som det gerne vil inddrage forældrene i. Vi vil også drøfte, hvordan forældrene vil kunne bakke op om barnet i dets videre udvikling og bestræbelser på at styre udenom problemerne.Nogle gange kan det være virksomt at tilbyde efterbehandling – eksempelvis i form af en eller få opfølgende samtaler. Undersøgelser peger på, at unge med tristhed kan have særlig god effekt af et behandlingsforløb, når der tilbydes efterbehandling i et halvt år i form af en samtale hver anden måned.