Supervision

Supervision

 • Supervision indgår som en væsentlig del af uddannelsen og videreuddannelserne for psykologer. Det samme gør sig også gældende for andre uddannelser indenfor eksempelvis det pædagogiske og sundhedsfaglige område.
 • Supervision bidrager til at styrke fagligheden og sikre den fortsat udvikling af professionelle fagpersoners kompetencer.
 • Supervision er et fagligt og personligt reflektions- og udviklingsrum, der bidrager til at skabe øget faglig indsigt og forståelse og giver et bedre grundlag for at agere hensigtsmæssigt og fagligt kvalificeret i forhold til vanskelige problemstillinger i arbejdet.
 • Supervision kan bidrage til at inspirere og underbygge den faglige identitet, trivsel og arbejdsglæde og underbygge fagpersonens opmærksomhed på personlige og faglige værdier, som det er vigtigt for den enkelte at kunne praktisere og navigere efter i arbejdet.
 • Supervision kan bidrage til at forebygge udbrændthed og stress hos omsorgsmedarbejdere.

Supervision

 • Supervision indgår som en væsentlig del af uddannelsen og videreuddannelserne for psykologer. Det samme gør sig også gældende for andre uddannelser indenfor eksempelvis det pædagogiske og sundhedsfaglige område.
 • Supervision bidrager til at styrke fagligheden og sikre den fortsat udvikling af professionelle fagpersoners kompetencer.
 • Supervision er et fagligt og personligt reflektions- og udviklingsrum, der bidrager til at skabe øget faglig indsigt og forståelse og giver et bedre grundlag for at agere hensigtsmæssigt og fagligt kvalificeret i forhold til vanskelige problemstillinger i arbejdet.
 • Supervision kan bidrage til at inspirere og underbygge den faglige identitet, trivsel og arbejdsglæde og underbygge fagpersonens opmærksomhed på personlige og faglige værdier, som det er vigtigt for den enkelte at kunne praktisere og navigere efter i arbejdet.
 • Supervision kan bidrage til at forebygge udbrændthed og stress hos omsorgsmedarbejdere.

Supervision til psykologer

Som godkendt specialist i psykoterapi og supervisor i psykoterapi kan jeg tilbyde supervision til:

 

 • Psykologer, der arbejder på opnåelse af autorisation
 • Psykologer, der er i gang med at opnå specialistgodkendelse i psykoterapi – børn eller voksne

Supervision til andre fagpersoner

Jeg tilbyder desuden supervision individuelt eller i små grupper til fagpersoner, der arbejder med psykologiske, pædagogiske, social- og sundhedsfaglige problemstillinger – herunder: Plejeforældre, lærere, pædagoger, socialrådgivere, social- og sundhedshjælpere, sygeplejersker, psykoterapeuter, mentorer, kontaktpersoner, læger og ledere.