Supervision

Jeg tilbyder supervision til

  • Psykologer – evt. med henblik på autorisation el. specialistuddannelse
  • Tværfaglige behandlerteams – pædagoger, lærere, socialrådgivere o.a.
  • AKT-medarbejdere ift børn med adfærdsmæssige vanskeligheder
  • Plejefamilier, opholdssteder og behandlingsinstitutioner
  • Sagsbehandlere i kommunerne i forhold til vanskelige børnesager
Kontakt Margit Novland
Sidebar bottom