Samtaleforløb voksne

Samtaleforløb

Første gang vi mødes, taler vi om, hvilke forandringer, du ønsker og håber at terapiforløbet vil kunne bibringe i dit liv. Vi lægger i fællesskab en plan for, hvilke temaer, vi skal fokusere på, og hvordan vi sikrer os et godt samarbejde. Det gælder, hvad enten det drejer sig om et meget afgrænset problem, en mere omfattende eller diffus problematik eller et ønske om personlig udvikling.

I nogle tilfælde er det hensigtsmæssigt at lægge samtalerne tæt op ad hinanden. Andre gange kan det være mere virksomt, at der går lidt længere tid mellem samtalerne, så nye tanker og ideer kan bundfælde sig, og du får lejlighed til at eksperimentere med nogle af de ting, vi har talt om.

Samtaleforløb

Første gang vi mødes, taler vi om, hvilke forandringer, du ønsker og håber at terapiforløbet vil kunne bibringe i dit liv. Vi lægger i fællesskab en plan for, hvilke temaer, vi skal fokusere på, og hvordan vi sikrer os et godt samarbejde. Det gælder, hvad enten det drejer sig om et meget afgrænset problem, en mere omfattende eller diffus problematik eller et ønske om personlig udvikling.

I nogle tilfælde er det hensigtsmæssigt at lægge samtalerne tæt op ad hinanden. Andre gange kan det være mere virksomt, at der går lidt længere tid mellem samtalerne, så nye tanker og ideer kan bundfælde sig, og du får lejlighed til at eksperimentere med nogle af de ting, vi har talt om.

Undervejs i forløbet vil vi løbende evaluere, hvordan “det går for os” – om du oplever, vi er på rette spor og taler om det, der er betydningsfuldt for dig. Måske vil jeg foreslå øvelser og andet, som du kan arbejde videre på mellem samtalerne. Det arbejde du gør mellem samtalerne, kan ofte være lige så vigtigt, som det der sker i terapirummet.

Et begrænset antal samtaler kan tit være tilstrækkeligt til at sætte gang i den forandring, du håber på. Nogle gange kan en enkelt samtale bringe dig på sporet igen, og det kan måske være startskuddet til en positiv udvikling, der forplanter sig som ringe i vandet. Andre gange kan problemerne være mere sejlivede, og der kan være brug for flere samtaler og måske et lidt længere forløb. Under alle omstændigheder skal et samtaleforløb dog ikke vare længere end nødvendigt.

Nervøs ved at gå til psykolog?

Nogle mennesker finder det let og helt naturligt at tale med andre om personlige ting. Andre føler sig lidt eller endog rigtig meget nervøse, første gang de tager kontakt til og møder op til samtale hos en psykolog. Mange fortæller, at situationen har givet anledning til tanker som ”vil psykologen finde mit problem for bagatelagtigt?”, ”vil jeg fremstå aparte eller skør?”, ”hvad nu, hvis jeg mister tråden, rabler løs eller formulerer mig dumt” eller ”hvad nu, hvis jeg bliver ked af det, og det hele bliver værre?”. Tanker som disse er almindelige, og mange har taget tilløb til at søge hjælp i flere år. Jeg har selv en lille sommerfugl i maven, der kan finde på at baske lidt, når jeg skal tage imod et nyt menneske i min klinik. Den må gerne være der.

Nogle mennesker føler et stort behov for at tale om oplevelser fra deres barndom eller senere i deres liv, som har været smertefulde, egentligt traumatiske eller på anden vis belastende. Det kan føles utroligt lettende og befriende at få sat ord på tanker og følelser knyttet til erindringer – særligt hvis man aldrig tidligere har haft mulighed for eller mod på at dele disse tanker og følelser med et andet lyttende menneske. Vores tidlige oplevelser og erfaringer kan ofte bidrage til at kaste lys over og skabe mening i aktuelle handlemønstre og copingstrategier, da vi kan være tilbøjelige til at hænge fast i måder at reagere på, der engang var hensigtsmæssige, selvom de måske er ineffektive, problemvedligeholdende eller decideret problemskabende i vores aktuelle liv.

Det er imidlertid en udbredt misforståelse, at psykoterapi handler om og primært virker ved, at man nødvendigvis skal ”vende vrangen ud” på sig selv og dykke dybt ned i smertefulde og ubehagelige tidlige oplevelser. Denne misforståelse er en af årsagerne til, at mange mennesker afholder sig fra at opsøge psykologhjælp, og det er synd og skam. Jeg arbejder med udgangspunkt i metoder, hvor fokus er på her og nu og på den fremtid, du ønsker dig.

“Frygt er ikke din fjende. Den er en potentiel energikilde, som kan tøjles og bruges til din fordel”

– RUSS HARRIS