Klinisk erfaring

Klinisk erfaring

2015-2021: Behandlingsansvarlig psykolog ved Farmen

2014 – 2015: Psykolog ved JanusCentret

2012 – 2014: Konsulent ved Ringsted Krisecenter

2012 – 3 mdr.: Projektansat psykolog ved Himmelev

2011 – nu : Privatpraktiserende psykolog

2003 – 2014: Psykolog ved Dagbehandlingsskolen Topshøj

2002 – 2003: Psykolog ved Børnepsykiatrisk afsnit i Roskilde

1995 – 2002: Psykolog Rådgivningsenheden, Vestsjællands Amt

Studietid – 1994: Psykolog på Bostedet Kalleruphus

Klinisk erfaring

2015-2021: Behandlingsansvarlig psykolog ved Farmen

2014 – 2015: Psykolog ved JanusCentret

2012 – 2014: Konsulent ved Ringsted Krisecenter

2012 – 3 mdr.: Projektansat psykolog ved Himmelev

2011 – nu : Privatpraktiserende psykolog

2003 – 2014: Psykolog ved Dagbehandlingsskolen Topshøj

2002 – 2003: Psykolog ved Børnepsykiatrisk afsnit i Roskilde

1995 – 2002: Psykolog Rådgivningsenheden, Vestsjællands Amt

Studietid – 1994: Psykolog på Bostedet Kalleruphus

The rejection of our common fate, Makes us strangers to each other. The election of this common fate, in love, reveals us as one body”

– SEBASTIAN MOORE