Online terapi - psykologsamtaler over internettet

”Psykologsamtaler via video / Online terapi med psykolog Margit Novland”

Nogle er lidt forbeholdne overfor videosamtaler og forestiller sig, at det vil føles akavet eller upersonligt. Langt de fleste erfarer dog, at det efter få minutter opleves helt naturligt, og at der opnås det samme nærvær og den samme fortrolighed og tryghed som ved traditionel terapi, hvor man fysisk befinder sig overfor hinanden i terapilokalet.

”Psykologsamtaler via video / Online terapi med psykolog Margit Novland”

Nogle er lidt forbeholdne overfor videosamtaler og forestiller sig, at det vil føles akavet eller upersonligt. Langt de fleste erfarer dog, at det efter få minutter opleves helt naturligt, og at der opnås det samme nærvær og den samme fortrolighed og tryghed som ved traditionel terapi, hvor man fysisk befinder sig overfor hinanden i terapilokalet.

Er Online terapi et godt alternativ for dig?

Der kan være mange forskellige årsager til, at nogle mennesker opsøger psykologsamtaler over internettet fremfor at vælge et traditionelt samtaleforløb i min fysiske psykologklinik i Holbæk.

  • Hvis du har du en meget travl hverdag, som betyder, at du har svært ved at afse tid til at gå til psykolog, kan det være lettere og mere overskueligt at søge hjælp hos en psykolog, der tilbyder online terapi.
  • Online terapi kan også være en mulighed for dig, der ikke kan komme til klinikken, fordi der er lang transportafstand, til den psykolog du gerne vil tale med.
  • Er du forhindret i at møde op til samtaler i klinikken på grund af sygdom, fysisk handicap, problemer med at skaffe barnepige eller andet, kan online psykologsamtaler være et godt alternativ til et almindeligt samtaleforløb.
  • Internet-terapi kan måske også være noget for dig, hvis du har brug for hjælp men føler dig ude af stand til at indgå i psykologsamtaler face-to-face, fordi det vil være forbundet med en voldsom angst og usikkerhed, som du lige i øjeblikket ikke har mod på at gå op imod.
  • Er du på udkik efter hurtig professionel psykologisk rådgivning eller sparring i forhold til et konkret problem eller et afgrænset personligt dilemma kan psykologsamtaler eller supervision over internettet ofte være hjælpsomt.

Hvad kan du få ud af internetterapi?

Internetterapi/Online terapi er et relativt nyt og spændende felt, og der findes endnu begrænsede mængder af forskning om effekten af denne form for psykologbehandling. Flere undersøgelser peger dog på, at der kan opnås god effekt af Online terapi. Aktuelt er der eksempelvis et forskningsprojekt i gang på Århus Universitetshospital om effekten af internetbaseret psykologisk behandling af helbredsangst med ACT (Acceptance and Commitment Therapy) – en metode, som jeg er meget inspireret af.

Det er indlysende, at der er nogle begrænsninger forbundet med Online terapi. Den væsentligste består i, at det kan være sværere at tune sig ind på hinanden, når man ikke sidder fysisk overfor hinanden og har mulighed for mere umiddelbart at kommunikere nonverbalt med kropssprog, mimik og tonefald. Umiddelbart kan man tænke, at online terapi er upersonligt. I praksis vil de fleste dog hurtigt abstrahere fra skærmen og/eller tasterne og teknikken, og for nogle mennesker kan den fysiske distance til samtalepartneren ligefrem bidrage til, at det føles lettere at dele vanskelige følelser og tanker.

Ved Online terapi spares transporttid og transportudgifter, og du kan frit vælge en psykolog, som du gerne vil tale med, selvom denne psykolog har klinik i en anden landsdel end der, hvor du opholder dig. Vælger du internetterapi, kan du sidde i ro og mag i dine vante trygge omgivelser fremfor at være gæst hos psykologen. Det kan være praktisk og bekvemt, og det kan give en ekstra følelse af tryghed for dig, der har oplevet mange svigt i dit liv og har svært ved at åbne dig og have tillid til andre. Måske er det lige det der skal til, for at du kan realisere dit ønske om at få psykologhjælp.

Personligt mener jeg, at tilbud om professionel Online terapi udført af en kvalificeret psykolog kan åbne nogle døre for mennesker, der ellers ville være afskåret fra at opsøge hjælp, og jeg vil gerne bidrage til at sikre, at så mange som muligt kan på psykologhjælp, hvis de ønsker det.

Online psykologhjælp til unge

Er du ung, og vil du gerne have psykologhjælp til at tackle nogle problemer, som spænder ben for dig i dit liv, så kunne det måske være en idé for dig at kontakte en Online psykolog. Det gælder for eksempel:

  • Hvis du bor langt fra den psykolog, du kunne tænke dig at tale med
  • Hvis du har en travl hverdag og gerne vil spare transporttiden til psykologens klinik
  • Hvis du har en sygdom eller et handicap, der forhindrer dig i at møde op hos psykologen
  • Hvis du føler dig meget utryg ved tanken om at skulle sidde ansigt til ansigt overfor en fremmed og tale om dine private tanker og følelser og de vanskeligheder, du kæmper med.
  • Online terapi er ofte et rigtigt godt alternativ til almindelige face-to-face psykologsamtaler for unge mennesker, der ofte finder det helt naturligt at føre samtaler online.

Sådan kan du få Online terapi hos Psykolog Margit Novland

Jeg tilbyder Online terapi/videosamtaler via Google Meet, som er en sikker GDPR—compliant online platform, der er let at bruge. Google Meet er anbefalet af Dansk Psykologforening og lever op til de lovgivningsmæssige krav vedrørende fortrolighed og databeskyttelse, som gælder for autoriserede psykologer. Det betyder, at du er garanteret, at vores samtaler foregår i fuld fortrolighed – ingen kan kikke/lytte med, og intet bliver optaget. Det kræver intet særligt kendskab til IT, og du skal ikke installere software på din egen computer eller oprette konto hos Google, for at kunne deltage i videosamtale med mig.

Hvis du overvejer Online terapi/videosamtale men er i tvivl, om du vil bryde dig om det, kan vi aftale et lille test-møde, så du kan blive fortrolig med det tekniske og få en fornemmelse af, om Online terapi kan være hjælpsomt for dig. Det tager kun 10 minutter.

Kontakt mig på telefonnummer 51767925 eller send en mail til psykolog@margitnovland.dk, hvis du gerne vil have psykologhjælp via sikker videoforbindelse, eller hvis du ønsker telefoniske konsultationer. Så aftaler vi et tidspunkt på samme måde, som hvis du bookede tid til en almindelig face-to-face samtale i min psykologklinik i Holbæk. Jeg kan ofte tilbyde sene tider og søndagskonsultationer uden tillæg.

Bemærk, at Onlien terapi betales via Mobile Pay umiddelbart efter, at vi har truffet aftale om tidspunkt for samtale. Hvis du bliver forhindret og melder afbud senest kl. 10 dagen før en aftalt konsultation, refunderes hele beløbet.

Online terapi sikkerhed hos psykolog Margit Novland

Online terapi er omfattet af de samme regler og lovgivning omkring databeskyttelse, journalpligt, tavshedspligt mv. som almindelig face-to-face psykologbehandling. Jeg anvender en teknologisk platform, hvor sikkerheden er i højsædet og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Videosamtaler foregår via sikker krypteret forbindelse, så ingen uvedkommende har mulighed for at kikke med. Den samme grad af sikkerhed omkring dine persondata kan ikke opnås ved brug af fx Messenger.

“Uanset hvad du kan eller drømmer om at kunne – Begynd på det. Dristighed rummer genialitet, kraft og magi”

– GOETHE