Terapi med voksne

Jeg tilbyder psykoterapi til mænd og kvinder, der

 • Oplever tristhed, depression og har svært ved at finde indhold og mening i livet
 • Har problemer med lavt selvværd, der gør livet besværligt for dem
 • Ønsker coaching med henblik på personlig udvikling
 • Oplever vanskeligheder i parforhold, familieliv og i forhold til deres barn, teenager/unge
 • Føler sig belastet af stress og ønsker mere overskud, overblik og nærvær i hverdagen og arbejdslivet
 • Ofte overvældes af en vrede og irritation, der skaber problemer i samspillet med andre
 • Har problemer med angst, som hindrer dem i at leve det liv, de ønsker
 • Sørger over tabet af en nærtstående
 • Har svært ved at genvinde fodfæstet og føler behov for krisehjælp i forbindelse med fyring, sygdom, mobning på job, skilsmisse, overfald m.v.
 • Oplever senfølger af omsorgssvigt og traumatiske oplevelser i barndommen – eks. misbrug i familien, vold, alkohol eller seksuelle overgreb
 • Har svært ved at komme ovenpå efter et kompliceret parforhold, der måske involverede vold
 • Føler sig fanget af en spiseforstyrrelse
 • Har problemer, der omhandler seksualitet
 • Kæmper mod en jalousi, der belaster forholdet til partneren
 • Kæmper mod impulsivitet, tvangstanker eller tvangshandlinger – måske under etiketten OCD, ADHD eller andet
 • Har svært ved at komme ovenpå efter sygdom og måske er plaget af angst for tilbagefald eller generel helbredsangst

Jeg tilbyder psykoterapi til mænd og kvinder, der

 • Oplever tristhed, depression og har svært ved at finde indhold og mening i livet
 • Har problemer med lavt selvværd, der gør livet besværligt for dem
 • Ønsker coaching med henblik på personlig udvikling
 • Oplever vanskeligheder i parforhold, familieliv og i forhold til deres barn, teenager/unge
 • Føler sig belastet af stress og ønsker mere overskud, overblik og nærvær i hverdagen og arbejdslivet
 • Ofte overvældes af en vrede og irritation, der skaber problemer i samspillet med andre
 • Har problemer med angst, som hindrer dem i at leve det liv, de ønsker
 • Sørger over tabet af en nærtstående
 • Har svært ved at genvinde fodfæstet og føler behov for krisehjælp i forbindelse med fyring, sygdom, mobning på job, skilsmisse, overfald m.v.
 • Oplever senfølger af omsorgssvigt og traumatiske oplevelser i barndommen – eks. misbrug i familien, vold, alkohol eller seksuelle overgreb
 • Har svært ved at komme ovenpå efter et kompliceret parforhold, der måske involverede vold
 • Føler sig fanget af en spiseforstyrrelse
 • Har problemer, der omhandler seksualitet
 • Kæmper mod en jalousi, der belaster forholdet til partneren
 • Kæmper mod impulsivitet, tvangstanker eller tvangshandlinger – måske under etiketten OCD, ADHD eller andet
 • Har svært ved at komme ovenpå efter sygdom og måske er plaget af angst for tilbagefald eller generel helbredsangst

“Giv mig sindsro til at acceptere, hvad jeg ikke kan ændre, mod til at ændre det, jeg kan, og visdom til at se forskellen”

– MARCUS AURELIUS, 150 F.KR.