Andre tilskudsmuligheder

Andre muligheder for tilskud til Psykolog i Holbæk

Er du medlem af Sygeforsikringen “danmark”, er der mulighed for at få tilskud til samtaler. Læs mere her.

Du kan have tegnet en privat sundheds- eller ulykkesforsikring, eller du kan via dit arbejde være omfattet af en sundhedsforsikring, der dækker psykologhjælp – eksempelvis Topdanmark, Skandia, Tryg, PFA eller Danica.

Hvis du ønsker at gøre brug af en sundhedsforsikring eller andet, skal du oplyse det ved første henvendelse til mig. Når der er truffet aftale om tidspunkt for samtale og hvem, der skal betale, kan der som udgangspunkt ikke ændres på dette. Det betyder, at det eksempelvis ikke kan lade sig gøre brug af en sundhedsforsikring, hvis vi ikke har aftalt dette fra start.

Hvis du har en sundhedsforsikring, der dækker psykologsamtaler, vil det (hvis du har sikret dig, at din forsikring tillader det) ofte være hensigtsmæssigt, at du kontakter mig direkte fremfor at anmode forsikringen om at formidle kontakt til en psykolog. Dette gælder ofte, hvis du er forsikret af fx Topdanmark eller Dansk Sundhedssikring. Hvis du henvender dig direkte til en psykolog, vil forsikringen i nogle tilfælde tildele et større antal timer fra starten fremfor at tildele samtaler i mindre portioner med krav om, at psykologen løbende skal argumentere for og ansøge om yderligere timer ved behov. Det kan give mere ro og et bedre grundlag for vores arbejde at vide, at der fra start er tildelt fx 10 eller 12 samtaler. Det betyder ligeledes, at det ikke er nødvendigt at videregive personoplysninger til 3. part ifm anmodning om tildeling af flere timer.

Nogle fagforeninger og pensionskasser dækker helt eller delvist udgifter til psykologsamtaler – eksempelvis Pensam, hvis du er under FOA. Er du medlem af Dansk Sygeplejeråd, kan du søge støtte til pykologbehandling der.

I visse tilfælde kan kommunen efter Lov om Aktiv Socialpolitik (LAS) §82 yde hel eller delvis dækning for udgifter til behandlinger hos psykolog. Det er forskelligt fra kommune til kommune, hvordan reglerne bliver administreret.

Andre muligheder for tilskud til Psykolog i Holbæk

Er du medlem af Sygeforsikringen “danmark”, er der mulighed for at få tilskud til samtaler. Læs mere her.

Du kan have tegnet en privat sundheds- eller ulykkesforsikring, eller du kan via dit arbejde være omfattet af en sundhedsforsikring, der dækker psykologhjælp – eksempelvis Topdanmark, Skandia, Tryg, PFA eller Danica.

Hvis du ønsker at gøre brug af en sundhedsforsikring eller andet, skal du oplyse det ved første henvendelse til mig. Når der er truffet aftale om tidspunkt for samtale og hvem, der skal betale, kan der som udgangspunkt ikke ændres på dette. Det betyder, at det eksempelvis ikke kan lade sig gøre brug af en sundhedsforsikring, hvis vi ikke har aftalt dette fra start.

Hvis du har en sundhedsforsikring, der dækker psykologsamtaler, vil det (hvis du har sikret dig, at din forsikring tillader det) ofte være hensigtsmæssigt, at du kontakter mig direkte fremfor at anmode forsikringen om at formidle kontakt til en psykolog. Dette gælder ofte, hvis du er forsikret af fx Topdanmark eller Dansk Sundhedssikring. Hvis du henvender dig direkte til en psykolog, vil forsikringen i nogle tilfælde tildele et større antal timer fra starten fremfor at tildele samtaler i mindre portioner med krav om, at psykologen løbende skal argumentere for og ansøge om yderligere timer ved behov. Det kan give mere ro og et bedre grundlag for vores arbejde at vide, at der fra start er tildelt fx 10 eller 12 samtaler. Det betyder ligeledes, at det ikke er nødvendigt at videregive personoplysninger til 3. part ifm anmodning om tildeling af flere timer.

Nogle fagforeninger og pensionskasser dækker helt eller delvist udgifter til psykologsamtaler – eksempelvis Pensam, hvis du er under FOA. Er du medlem af Dansk Sygeplejeråd, kan du søge støtte til pykologbehandling der.

I visse tilfælde kan kommunen efter Lov om Aktiv Socialpolitik (LAS) §82 yde hel eller delvis dækning for udgifter til behandlinger hos psykolog. Det er forskelligt fra kommune til kommune, hvordan reglerne bliver administreret.