Specialistgodkendelse

Specialistgodkendelse

  • Godkendt specialist i klinisk psykologi og psykoterapi 2008

Specialistuddannelsen er en efteruddannelse normeret til 5 år efter opnået autorisation. Den omfatter en praksisdel, en teoretisk del, en skriftlig opgave, supervision og egenterapi.

Specialpsykologen har arbejdet min. 3 år på fuld tid indenfor sit specifikke speciale.

Specialpsykologen har gennemgået mindst 360 timers teoretisk undervisning og mindst 240 timers personligt udviklingsarbejde og 200 timers supervision.

  • Godkendt supervisor i psykoterapi 2008:

Supervisoruddannelsen er en toårig overbygning på specialistuddannelsen.

Specialistgodkendelse

  • Godkendt specialist i klinisk psykologi og psykoterapi 2008

Specialistuddannelsen er en efteruddannelse normeret til 5 år efter opnået autorisation. Den omfatter en praksisdel, en teoretisk del, en skriftlig opgave, supervision og egenterapi.

Specialpsykologen har arbejdet min. 3 år på fuld tid indenfor sit specifikke speciale.

Specialpsykologen har gennemgået mindst 360 timers teoretisk undervisning og mindst 240 timers personligt udviklingsarbejde og 200 timers supervision.

  • Godkendt supervisor i psykoterapi 2008:

Supervisoruddannelsen er en toårig overbygning på specialistuddannelsen.