Lægehenvisning

Lægehenvisning til psykolog i Holbæk

Jeg har overenskomst med Sygesikringen og dermed mulighed for at hjælpe, hvis du har fået en henvisning til psykologbehandling fra din egen læge.

Med en lægehenvisning til psykolog, skal du kun betale en mindre del af den samlede pris for konsultationen. Priserne reguleres hvert år den 1. april og den 1. oktober. I øjeblikket er egenbetalingen 427,56 kr. for første psykologsamtale og 356,52 kr. for de efterfølgende konsultationer.

Ved børn under 16 med pårørende betales 464,12 kr. for første konsultation og 410,64 kr. for de efterfølgende konsultationer.

Børn og unge under 18 år kan med en lægehenvisning i hånden få tilskud til psykologhjælp på samme måde som voksne, hvis de går ind under en af de tilskudsberettigede kategorier – dog ikke ved angst og depression.

Er du ung mellem 18 og 24 år (endnu ikke fyldt 25) og henvist til psykolog af din læge grundet angst eller depression, er du berettiget til gratis psykologhjælp. Du skal da kun betale, hvis du melder for sent afbud til en samtale. BEMÆRK, at jeg desværre har opbrugt den for psykologer tilladte kvote for unge vederlagsfri for resten af 2023.

Lægehenvisning til psykolog i Holbæk

Jeg har overenskomst med Sygesikringen og dermed mulighed for at hjælpe, hvis du har fået en henvisning til psykologbehandling fra din egen læge.

Med en lægehenvisning til psykolog, skal du kun betale en mindre del af den samlede pris for konsultationen. Priserne reguleres hvert år den 1. april og den 1. oktober. I øjeblikket er egenbetalingen 427,56 kr. for første psykologsamtale og 356,52 kr. for de efterfølgende konsultationer.

Ved børn under 16 med pårørende betales 464,12 kr. for første konsultation og 410,64 kr. for de efterfølgende konsultationer.

Børn og unge under 18 år kan med en lægehenvisning i hånden få tilskud til psykologhjælp på samme måde som voksne, hvis de går ind under en af de tilskudsberettigede kategorier – dog ikke ved angst og depression.

Er du ung mellem 18 og 24 år (endnu ikke fyldt 25) og henvist til psykolog af din læge grundet angst eller depression, er du berettiget til gratis psykologhjælp. Du skal da kun betale, hvis du melder for sent afbud til en samtale. BEMÆRK, at jeg desværre har opbrugt den for psykologer tilladte kvote for unge vederlagsfri for resten af 2023.

Er du i tvivl om du er berrettiget til et tilskud?

Hvis du er i tvivl, om du er berettiget til tilskud til psykologbehandling via Sygesikringen, skal du tale med din egen læge. Du kan få en henvisning og dermed tilskud til psykolog, hvis din læge vurderer, at du hører ind under én af følgende tilskudsberettigede grupper:

 1. Røveri-, volds- og voldtægtsofre.
 2. Trafik- og ulykkesofre.
 3. Pårørende til alvorligt psykisk syge personer.
 4. Personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom.
 5. Pårørende til personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom.
 6. Pårørende ved dødsfald.
 7. Personer, der har forsøgt selvmord.
 8. Kvinder, der, som følge af misdannelser eller lignende ved barnet, får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge.
 9. Personer, der inden de fyldte 18 år har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb.
 10. Personer med let moderat depression fra 18 år.
 11. Personer med let moderat angstlidelse, herunder let til moderat OCD fra 18 år.

Du skal være opmærksom på, at du ikke automatisk kan få en henvisning, hvis du har været udsat for en eller flere af de hændelser, der er nævnt ovenfor. Det kræver, at din læge vurderer, at du befinder dig i en krise, som er udløst af den belastning, du har været udsat for. På samme måde er det din læge, der skal vurdere, om du kan henvises til psykolog på grund af angst eller depression. Om man kan få en henvisning til psykolog, afhænger ikke af, hvor svært man har det, men af, om man efter lægens vurdering opfylder et af de ovennævnte kriterier.

Som udgangspunkt kan din læge henvise dig til psykologhjælp indtil 6 måneder efter den begivenhed (kategori 1-9), der er årsag til, at du har brug for psykologhjælp. Henvisningen kan dog også gives senere – indtil 12 måneder efter den udløsende hændelse. Tidsbegrænsningen gælder ikke ved incest/seksuelle overgreb eller depression.

En lægehenvisning berettiger dig til tilskud til maximalt 12 psykologsamtaler. Ved let til moderat depression og angst kan du dog ved genhenvisning få tilskud til op til 2 x 12 samtaler.

Hvis din henvisning er mere end 3 måneder gammel, er den ikke længere gyldig. Hvis det er tilfældet, skal du bede din læge om at forny din henvisning, inden du kontakter mig. Der er ikke umiddelbart en ramme for, hvor lang tid et samtaleforløb må strække sig over, når først henvisningen er hentet.

Hvis du er påbegyndt et samtaleforløb på lægehenvisning hos en psykolog og ønsker at skifte til mig, skal du orientere mig om dette ved første henvendelse. Jeg vil da kontakte regionen og få oplyst, hvor mange konsultationer, du har tilbage på din henvisning. Ved psykologskifte bliver henvisningen ikke forældet efter 3 måneders pause.

Husk dit sundhedskort.

Du kan læse mere om de offentlige tilskudsordninger til psykologbehandling her.

Du kan læse mere om mine ventetider for lægehenviste klienter her og her.

 

Onlinebooking