Uddannelse og autorisation

Uddannelse og autorisation

  • Cand. psych. ved Københavns Universitet 1994
  • Autoriseret af psykolognævnet 1997
  • Akkrediteret af Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet 2022

Autorisationsuddannelsen er en uddannelse i praksis under supervision.

En psykolog kan tidligst autoriseres 2 år efter afsluttet kandidatuddannelse i psykologi og skal have modtaget mindst 160 timers supervision.

Som Akkrediteret psykolog, lever jeg op til det nationale niveau for kvalitet som omfatter Den Danske Kvalitetsmodel.

Uddannelse og autorisation

  • Cand. psych. ved Københavns Universitet 1994
  • Autoriseret af psykolognævnet 1997
  • Akkrediteret af Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet 2022

Autorisationsuddannelsen er en uddannelse i praksis under supervision.

En psykolog kan tidligst autoriseres 2 år efter afsluttet kandidatuddannelse i psykologi og skal have modtaget mindst 160 timers supervision.

Som Akkrediteret psykolog, lever jeg op til det nationale niveau for kvalitet som omfatter Den Danske Kvalitetsmodel.