Udgivelser, Links og Litteratur

Jeg er medlem af:

 • Dansk Psykologforening: https://www.dp.dk/
 • Danske psykologer i liberalt erhverv
 • Selvstændige psykologers sektion
 • Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykoterapi
 • Psykologer i Danmark
 • ACBS (Association for Contextual Behavioral Science): https://contextualscience.org/
 • Dansk Selskab for Compassion Focused Therapy
 • MCT-institute Danish Branch
 • SAKT – Selskab for Adfærds- og Kognitiv Terapi
 • OCD foreningen
 • Angstforeningen

 

Profilsider:

https://www.facebook.com/psykolog.margit.novland/

https://psykologeridanmark.dk/profil/margit-novland/

http://psykologkontakt.dk/psykolog/margit-novland

https://www.sundhed.dk/borger/guides/find-behandler/?orgId=65347

 

Udgivelse

Margit Novland, Bente Marie Larsen, Helle Lund og Jacob Folke Rasmussen (2010). Pædagogik i et narrativt perspektiv. I: Anette Holmgren (red.). Fra terapi til pædagogik – en brugsbog i narrativ praksis.Kbh: Hans Reitzels Forlag.

 

Her kan du læse mere om ACT (Acceptance and commitment therapy) og mindfulness:

Eifert, G.H. et al. 2010. Slip Vreden. Dansk Psykologisk Forlag.

Harris, R. 2010. Lykkefælden. Dansk Psykologisk Forlag.

Harris, R. 2012. Styrk selvtilliden. Dansk Psykologisk Forlag.

Hayes, S. C. et al. 1999. Acceptance and Commitment Therapy. The Guilford Press.

Hayes, S.C. 2009. Slip Tanketyranniet. Tag fat på livet. Dansk Psykologisk Forlag.

Williams, M. 2007. Bevidst Nærvær – en vej ud af nedtrykthed. The Mindful Way. Akademisk Forlag.

Wilson, K. 2008. Mindfulness for two.

Wilson, K. et al. 2010. Things might go terribly, horribly wrong. New Harbinger Publications, Inc.

https://www.youtube.com/watch?v=S5UWEgC0A4c

https://www.youtube.com/watch?v=VYht-guymF4

https://www.youtube.com/watch?v=z-wyaP6xXwE

https://www.youtube.com/watch?v=S5UWEgC0A4c

 

Her kan du læse mere om Metakognitiv terapi:

Wells, A. 2011: Metacognitive Therapy for Anxiety and Depression. Guilford Publications

Callesen, P. 2017: Lev mere tænk mindre, Politikens Forlag

Esbjørn, B. et al. 2016: Metakognitiv terapi til børn med angst. Akademisk Forlag

Callesen, P. 2019: Grib livet – Slip angsten. Politikens Forlag

https://mct-institute.dk/

 

Her kan du læse mere om Narrativ terapi:

Holmgren, A. 2008. Terapifortællinger. Dansk psykologisk Forlag.

Nordenhof, I. 2008. Narrative familiesamtaler. Akademisk Forlag.

White, M. 2008. Kort over narrative landskaber. Hans Reitzel.

Winslade J.M. et al. 2008: Narrativ vejledning i skolen.

 

Her kan du læse mere om Kognitiv terapi:

Kåver, A. 2007. Kognitiv adfærdsterapi. Dansk Psykologisk Forlag.

Mørch, M.M. og Rosenberg, N.K. 2005. Kognitiv Terapi. Modeller og metoder. Hans Reitzels Forlag.

Oestrich, I.H. Selvtillidstræning. PsykiatriFondens Forlag.

 

Samarbejdspartnere

www.sygeforsikring.dk/tilskud.htm

https://www.farmen.dk/

https://www.holbaekkrisecenter-medusa.dk/

http://www.solglimt.net/

http://www.oroestrand.dk/

https://www.topdanmark.dk

https://danicapension.dk

https://ungdomspsykologer.dk/

Herudover samarbejder jeg med en del kommuner, institutioner og øvrige forsikringsselskaber.

 

 

Kontakt Margit Novland
Sidebar bottom