Tilskudsmuligheder

Tilskudsmuligheder

Er du medlem af Sygeforsikringen “danmark”, er der mulighed for at få tilskud til samtaler. Læs mere her.

Du kan have tegnet en privat sundheds- eller ulykkesforsikring, eller du kan via dit arbejde være omfattet af en sundhedsforsikring, der dækker psykologhjælp – eksempelvis Topdanmark, Skandia, Tryg, PFA eller Danica.

Hvis du har en sundhedsforsikring, der dækker psykologsamtaler, vil det (om muligt) ofte være hensigtsmæssigt, at du kontakter mig direkte fremfor at anmode forsikringen om at formidle kontakten. Samtaler formidlet af forsikringen tildeles ofte i mindre portioner. Ved direkte henvendelse til mig, vil forsikringen ofte tildele dig et større antal timer fra starten. Det kan i nogle tilfælde give mere ro og et bedre grundlag for vores arbejde at vide, at der ikke løbende skal søges om og indhentes godkendelse af anmodning om flere timer, hvis det skulle vise sig, at der er behov for dette.

Nogle fagforeninger og pensionskasser dækker helt eller delvist udgifter til psykologsamtaler – eksempelvis Pensam, hvis du er under FOA. Er du medlem af Dansk Sygeplejeråd, kan du søge støtte til pykologbehandling der.

I visse tilfælde kan kommunen efter Lov om Aktiv Socialpolitik (LAS) §82 yde hel eller delvis dækning for udgifter til behandlinger hos psykolog. Det er dog forskelligt fra kommune til kommune, hvordan reglerne bliver administreret.

Bemærk, at der desværre ikke er mulighed for at opnå tilskud ved henvisning fra læge. Hvis du har en henvisning til psykolog fra din læge, skal du kontakte en psykolog, der har overenskomst med sygesikringen.

Kontakt Margit Novland
Sidebar bottom

“The rejection of our common fate, Makes us strangers to each other. The election of this common fate, in love, reveals us as one body”

– Sebastian Moore