Tilskudsmuligheder

Henvisning til psykolog i Holbæk via egen læge

Jeg har overenskomst med Sygesikringen og dermed mulighed for at hjælpe, hvis du har fået en henvisning til psykologbehandling fra din egen læge.

Med en lægehenvisning til psykolog, skal du kun betale en mindre del af den samlede pris for konsultationen. Priserne reguleres hvert år den 1. april og den 1. oktober. I øjeblikket er egenbetalingen 427,56 kr. for første psykologsamtale og 356,52 kr. for de efterfølgende konsultationer.

Børn og unge under 18 år kan med en lægehenvisning i hånden få tilskud til psykologhjælp på samme måde som voksne, hvis de går ind under en af de tilskudsberettigede kategorier – dog ikke ved angst og depression.

Ved børn under 16 med pårørende betales 464,12 kr. for første konsultation og 410,64 kr for de efterfølgende konsultationer.

Er du ung mellem 18 og 24 år (endnu ikke fyldt 25) og henvist til psykolog af din læge grundet angst eller depression, er du berettiget til gratis psykologhjælp. Du skal da kun betale, hvis du melder for sent afbud til en samtale. BEMÆRK, at jeg desværre har opbrugt den for psykologer tilladte kvote for unge vederlagsfri for resten af 2022.

Hvis du er i tvivl, om du er berettiget til tilskud til psykologbehandling via Sygesikringen, skal du tale med din egen læge. Du kan få en henvisning og dermed tilskud til psykolog, hvis din læge vurderer, at du hører ind under én af følgende tilskudsberettigede grupper:

 1. Røveri-, volds- og voldtægtsofre.
 2. Trafik- og ulykkesofre.
 3. Pårørende til alvorligt psykisk syge personer.
 4. Personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom.
 5. Pårørende til personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom.
 6. Pårørende ved dødsfald.
 7. Personer, der har forsøgt selvmord.
 8. Kvinder, der, som følge af misdannelser eller lignende ved barnet, får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge.
 9. Personer, der inden det fyldte 18. år har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb.
 10. Personer med let til moderat depression fra 18 år.
 11. Personer med let til moderat angstlidelse, herunder let til moderat OCD fra 18 år.

Du skal være opmærksom på, at du ikke automatisk kan få en henvisning, hvis du har været udsat for en eller flere af de hændelser, der er nævnt ovenfor. Det kræver, at din læge vurderer, at du befinder dig i en krise, som er udløst af den belastning, du har været udsat for.

Som udgangspunkt kan din læge henvise dig til psykologhjælp indtil 6 måneder efter den begivenhed, der er årsag til, at du har brug for psykologhjælp. Henvisningen kan dog også gives senere – indtil 12 måneder efter den udløsende hændelse. Tidsbegrænsningen gælder ikke ved incest/seksuelle overgreb eller depression.

En lægehenvisning berettiger dig til tilskud til maximalt 12 psykologsamtaler. Ved let til moderat depression og angst kan du dog ved genhenvisning få tilskud til op til 2 x 12 samtaler.

Hvis du er påbegyndt samtaleforløb hos en psykolog og ønsker at skifte til en anden, skal du blot orientere den nye psykolog om dette. Psykologen vil da kontakte regionen og få oplyst, hvor mange konsultationer, du har tilbage på din henvisning.

Husk dit sundhedskort.

Du kan læse mere om de offentlige tilskudsordninger til psykologbehandling her.

Du kan læse mere om mine ventetider for lægehenviste klienter her og her.

Onlinebooking

Andre muligheder for tilskud til Psykolog i Holbæk

Er du medlem af Sygeforsikringen “danmark”, er der mulighed for at få tilskud til samtaler. Læs mere her.

Du kan have tegnet en privat sundheds- eller ulykkesforsikring, eller du kan via dit arbejde være omfattet af en sundhedsforsikring, der dækker psykologhjælp – eksempelvis Topdanmark, Skandia, Tryg, PFA eller Danica.

Hvis du har en sundhedsforsikring, der dækker psykologsamtaler, vil det (hvis din forsikring tillader det) ofte være hensigtsmæssigt, at du kontakter mig direkte fremfor at anmode forsikringen om at formidle kontakten. Samtaler formidlet af forsikringen tildeles ofte i mindre portioner. Ved direkte henvendelse til mig, vil forsikringen i nogle tilfælde tildele dig et større antal timer fra starten. Det kan give mere ro og et bedre grundlag for vores arbejde at vide, at der ikke løbende skal søges om og indhentes godkendelse af anmodning om flere timer, hvis det skulle vise sig, at der er behov for dette.

Nogle fagforeninger og pensionskasser dækker helt eller delvist udgifter til psykologsamtaler – eksempelvis Pensam, hvis du er under FOA. Er du medlem af Dansk Sygeplejeråd, kan du søge støtte til pykologbehandling der.

I visse tilfælde kan kommunen efter Lov om Aktiv Socialpolitik (LAS) §82 yde hel eller delvis dækning for udgifter til behandlinger hos psykolog. Det er dog forskelligt fra kommune til kommune, hvordan reglerne bliver administreret.

Kontakt Margit Novland
Sidebar bottom

“The rejection of our common fate, Makes us strangers to each other. The election of this common fate, in love, reveals us as one body”

– Sebastian Moore