E-terapi – Coronavirus –Psykologsamtaler over internettet

CORONAVIRUS – SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED PSYKOLOGSAMTALER

Grundet risiko for spredning af coronavirus i forbindelse med psykologsamtaler ved fysisk fremmøde i klinikken anbefales det nu af Sundhedsstyrelsen og Dansk Psykologforening, at psykologkonsultationer indtil videre så vidt muligt foregår som videosamtaler/e-terapi eller ved samtaler over telefon. På denne måde kan vi bedst muligt sikre os, at vi ikke uforvarende kommer til at bidrage til spredning af virus. Samtaler kan dog fortsat foregå face-to-face i klinikken, hvis det i den konkrete situation ift. den enkelte klient vurderes fagligt nødvendigt, og hvis gældende forholdsregler vedrørende smittespredning kan overholdes.

Nogle er lidt forbeholdne overfor videosamtaler og forestiller sig, at det vil føles akavet eller upersonligt. Langt de fleste erfarer dog, at det efter få minutter opleves helt naturligt, og at der opnås det samme nærvær og den samme fortrolighed og tryghed som ved traditionel terapi, hvor man fysisk befinder sig overfor hinanden i terapilokalet.

Jeg tilbyder e-terapi/videosamtaler via Google Meet, som er en sikker GDPR-godkendt online platform, der er let at bruge. Google Meet er anbefalet af Dansk Psykologforening og lever op til de lovgivningsmæssige krav vedrørende fortrolighed og databeskyttelse, som gælder for autoriserede psykologer. Det betyder, at du er garanteret, at vores samtaler foregår i fuld fortrolighed – ingen kan kikke/lytte med, og intet bliver optaget. Det kræver intet særligt kendskab til IT, og du skal ikke installere software på din egen computer eller oprette konto hos Google, for at kunne deltage i videosamtale med mig.

Hvis du overvejer e-terapi/videosamtale men er i tvivl, om du vil bryde dig om det, kan vi aftale et lille test-møde, så du kan blive fortrolig med det tekniske og få en fornemmelse af, om e-terapi kan være hjælpsomt for dig. Det tager kun 10 minutter.

 Kontakt mig på telefonnummer 51767925 eller send en mail til psykolog@margitnovland.dk, hvis du har brug for en samtale. Så vender jeg tilbage hurtigst muligt. Jeg har kort ventetid og kan også tilbyde sene tider og søndagskonsultationer uden tillæg.

 

Er E-terapi et godt alternativ for dig?

Der kan være mange forskellige årsager til, at nogle mennesker opsøger psykologsamtaler over internettet fremfor at vælge et traditionelt samtaleforløb i min fysiske psykologklinik i Holbæk.

  • Hvis du har du en meget travl hverdag, som betyder, at du har svært ved at afse tid til at gå til psykolog, kan det være lettere og mere overskueligt at søge hjælp hos en psykolog, der tilbyder online-terapi.
  • E-terapi kan også være en mulighed for dig, der ikke kan komme til klinikken, fordi der er lang transportafstand, til den psykolog du gerne vil tale med.
  • Er du forhindret i at møde op til samtaler i klinikken på grund af sygdom, fysisk handicap, problemer med at skaffe barnepige eller andet, kan online psykologsamtaler være et godt alternativ til et almindeligt samtaleforløb.
  • Internet-terapi kan måske også være noget for dig, hvis du har brug for hjælp men føler dig ude af stand til at indgå i psykologsamtaler face-to-face, fordi det vil være forbundet med en voldsom angst og usikkerhed, som du lige i øjeblikket ikke har mod på at gå op imod.
  • Er du på udkik efter hurtig professionel psykologisk rådgivning eller sparring i forhold til et konkret problem eller et afgrænset personligt dilemma kan psykologsamtaler eller supervision over internettet ofte være hjælpsomt.

Hvad kan du få ud af internetterapi?

Internetterapi/E-terapi er et relativt nyt og spændende felt, og der findes endnu begrænsede mængder af forskning om effekten af denne form for psykologbehandling. Flere undersøgelser peger dog på, at der kan opnås god effekt af E-terapi. Aktuelt er der eksempelvis et forskningsprojekt i gang på Århus Universitetshospital om effekten af internetbaseret psykologisk behandling af helbredsangst med ACT (Acceptance and Commitment Therapy) – en metode, som jeg er meget inspireret af.

Det er indlysende, at der er nogle begrænsninger forbundet med E-terapi. Den væsentligste består i, at det kan være sværere at tune sig ind på hinanden, når man ikke sidder fysisk overfor hinanden og har mulighed for mere umiddelbart at kommunikere nonverbalt med kropssprog, mimik og tonefald. Umiddelbart kan man tænke, at online-terapi er upersonligt. I praksis vil de fleste dog hurtigt abstrahere fra skærmen og/eller tasterne og teknikken, og for nogle mennesker kan den fysiske distance til samtalepartneren ligefrem bidrage til, at det føles lettere at dele vanskelige følelser og tanker.

Ved E-terapi spares transporttid og transportudgifter, og du kan frit vælge en psykolog, som du gerne vil tale med, selvom denne psykolog har klinik i en anden landsdel end der, hvor du opholder dig. Vælger du internetterapi, kan du sidde i ro og mag i dine vante trygge omgivelser fremfor at være gæst hos psykologen. Det kan være praktisk og bekvemt, og det kan give en ekstra følelse af tryghed for dig, der har oplevet mange svigt i dit liv og har svært ved at åbne dig og have tillid til andre. Måske er det lige det der skal til, for at du kan realisere dit ønske om at få psykologhjælp.

En særlig fordel ved psykologsamtaler i form af krypteret chat over internettet er, at du efterfølgende har hele samtalen på skrift, så du kan læse det igennem igen i fred og ro. Mange mennesker oplever, at de har svært ved at huske, hvad der er blevet sagt under samtalen, og for nogle kan det kaste nyt lys over samtalen og åbne nye perspektiver at læse passager igennem efter noget tid.

Personligt mener jeg, at tilbud om professionel E-terapi udført af en kvalificeret psykolog kan åbne nogle døre for mennesker, der ellers ville være afskåret fra at opsøge hjælp, og jeg vil gerne bidrage til at sikre, at så mange som muligt kan på psykologhjælp, hvis de ønsker det.

Online psykologhjælp til unge

Er du ung, og vil du gerne have psykologhjælp til at tackle nogle problemer, som spænder ben for dig i dit liv, så kunne det måske være en idé for dig at kontakte en E-psykolog. Det gælder for eksempel:

  • Hvis du bor langt fra den psykolog, du kunne tænke dig at tale med
  • Hvis du har en travl hverdag og gerne vil spare transporttiden til psykologens klinik
  • Hvis du har en sygdom eller et handicap, der forhindrer dig i at møde op hos psykologen
  • Hvis du føler dig meget utryg ved tanken om at skulle sidde ansigt til ansigt overfor en fremmed og tale om dine private tanker og følelser og de vanskeligheder, du kæmper med.
  • E-Terapi er ofte et rigtigt godt alternativ til almindelige face-to-face psykologsamtaler for unge mennesker, der ofte finder det helt naturligt at føre samtaler online.

Sådan kan du få E-terapi hos Psykolog Margit Novland

E-terapi kan have form af sikker krypteret videosamtale eller chat.

Kontakt mig, hvis du gerne vil have psykologhjælp over internettet eller hvis du ønsker telefoniske konsultationer. Så aftaler vi et tidspunkt på samme måde, som hvis du bookede tid til en almindelig face-to-face samtale i min psykologklinik i Holbæk

Hvis samtalen skal foregå som krypteret chat, er det vigtigt, at du kan skrive i et almindeligt tempo, men det er fuldstændig ligegyldigt, om du er god til at stave.

Bemærk, at E-terapi betales via Mobile Pay umiddelbart efter, at vi har truffet aftale om tidspunkt for samtale. Hvis du bliver forhindret og melder afbud senest kl. 10 dagen før en aftalt konsultation, refunderes hele beløbet.

E-terapi sikkerhed hos psykolog Margit Novland

E-terapi er omfattet af de samme regler og lovgivning omkring databeskyttelse, journalpligt, tavshedspligt mv. som almindelig face-to-face psykologbehandling. Jeg anvender en teknologisk platform, hvor sikkerheden er i højsædet og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Chat og videosamtaler foregår via sikker krypteret forbindelse, så ingen uvedkommende har mulighed for at kikke med. Den samme grad af sikkerhed omkring dine persondata kan ikke opnås ved brug af fx Messenger.

Kontakt Margit Novland
Sidebar bottom

“Giv mig sindsro til at acceptere, hvad jeg ikke kan ændre, mod til at ændre det, jeg kan, og visdom til at se forskellen”

– Marcus Aurelius, 150 f.kr.