Min Baggrund & Etik

Min baggrund

Privat bor jeg i Tølløse sammen med min mand, Tommy, der er bygningskonstruktør. Sammen har vi tre unge voksne børn.

Jeg er autoriseret psykolog, uddannet ved Københavns Universitet i 1994 og medlem af Dansk Psykologforening. Jeg er godkendt specialist i Klinisk psykologi og supervisor i psykoterapi på specialistniveau.

Aktuelt er jeg særligt optaget af Metakognitiv Terapi – en metode, der har meget veldokumenteret effekt i behandlingen af en række psykiske tilstande. Jeg er Certificeret Metakognitiv Terapeut (MCT Institute™ Registreret Terapeut) uddannet ved MCT-Institute ved nogle af de største internationale kapaciteter indenfor denne terapeutiske retning.  Herudover er jeg videreuddannet i Acceptance and Commitment Terapi (ACT), Kognitiv terapi og Narrativ Terapi.”

Jeg har beskæftiget mig med psykologisk rådgivning, behandling og psykoterapi i 27 år. I de sidste 8 år har jeg haft privatpraksis. Min psykologklinik er beliggende i centrum af Holbæk, hvor jeg har indrettet mig hyggeligt i et dejligt lyst terapilokale.

Ved siden af min psykologpraksis arbejder jeg nogle timer om ugen på en dagbehandlingsskole, Farmen, som er beliggende tæt ved Maglesø i Tølløse.

Som psykolog er jeg underlagt reglerne om tavshedspligt i psykologloven og arbejder under de etiske principper for Nordiske Psykologer.

Jeg modtager løbende supervision på mit arbejde og deltager jævnligt i relevante kurser, workshops og konferencer med henblik på at dygtiggøre mig og holde mig ajour med udviklingen indenfor mit fag.

Du kan læse mere om min universitetsuddannelse, klinisk erfaring, autorisation, specialist- og supervisorgodkendelse samt mine psykologfaglige psykoterapeutiske videreuddannelser via de grønne genvejstaster ovenfor

Mine personlige pejlemærker og værdier som terapeut

Forskningen peger på, at kontakten og samarbejdet mellem psykologen og det menneske, der søger hjælp, er meget vigtig for effekten af terapien og mindst lige så afgørende som de teorier og metoder, den enkelte psykolog sværger til.

Det er jo egentlig ret indlysende, for når man opsøger hjælp, har man naturligvis først og fremmest brug for at føle sig forstået.

Som psykolog vil jeg gerne invitere til en tryg og afslappet atmosfære. Jeg bestræber mig på at udvise autencitet, nærvær og respektfuldhed overfor de mennesker, jeg taler med.

Jeg trives og yder bedst i mit arbejde, når jeg er “mig selv” og “ligeud af landevejen”. Jeg befinder mig godt ved at være åben omkring min egen person, og jeg fortæller gerne, hvordan jeg personligt kan relatere mig til de udfordringer, som mennesker, jeg møder, søger hjælp til at håndtere.

De principper og værdier, jeg har beskrevet som pejlemærker for mit arbejde, går godt i spænd med grundholdningerne i de teorier og metoder, jeg læner mig op af – herunder den narrative metode og Acceptance and Commitment Therapy.

Kontakt Margit Novland
Sidebar bottom

“The rejection of our common fate, Makes us strangers to each other. The election of this common fate, in love, reveals us as one body”

– Sebastian Moore